محمد مهدی زارع

نام: محمد مهدی زارع

محمد مهدی زارع هستم موسس و برنامه نویس سایت scenariocity

این سایت رو برنامه نویسی کردم تا بتوانم به یک مرجع برای اطلاع رسانی ایونت های مافیا تبدیلش کنمکانال تلگرام ما